7 ทุนจากประเทศออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แม้ไม่มี IELTS / TOEFL ก็สมัครได้!

ประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำให้กับนักศึกษาต่างชาติมากมาย แน่นอนว่าการสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนใหญ่นั้นจำเป็นจะต้องมีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL

อย่างไรก็ตามมีทุนการศึกษาบางส่วนที่อาจมอบให้กับนักเรียนต่างชาติได้แม้จะไม่มีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL ก็ตาม ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เช่นทั้ง 7 ทุนการศึกษาดังนี้

 

 

#1 JMC Academy International Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติจาก JMC Academy ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความกระตือรือร้น มีความสามารถและทุ่มเทเพื่ออาชีพ โดยมีทุนให้นักศึกษาถึง 3 ทุนด้วยกัน ทุนการศึกษาแต่ละทุนครอบคลุมสองภาคการศึกษา

 

 

#2 Curtin Business School Innovation Scholarship 

ทุนการศึกษาเปิดให้สำหรับนักเรียนในอนาคตที่ต้องการเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Curtin Business School แห่ง Curtin University ผู้รับทุนจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นจำนวนเงินสูงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียนปีแรก และทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุดสามปี

 

 

#3 UQ’s Academic Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อที่ University of Queensland Union สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 

 

#4 University of Queensland Global Excellence Science Scholarships

ทุนจาก University of Queensland มุ่งเน้นไปที่นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงเป็นพิเศษในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาในมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

 

#5 Monash International Leadership Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงและมีความสามารถทางวิชาการ และจะได้รับโอกาสเป็นทูตของ Monash University ด้วยเช่นกัน โดยจะได้รับทุนค่าธรรมเนียมหลักสูตร 100% เต็ม

 

 

#6 Research Training Program (RTP) Scholarships

ทุนการศึกษาโครงการฝึกอบรมการวิจัย (RTP) จัดทำโดยรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการวิจัยและปริญญาโทด้านการวิจัย ทุนนั้นจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนของหลักสูตรที่นักเรียนจะต้องจ่าย

 

 

#7 Tasmania Graduate Research Scholarship

ทุนจาก University of Tasmania มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยและความเชี่ยวชาญที่นำเสนอโอกาสในการวิจัยที่ไม่เหมือนใคร โดยเป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

 

ที่มา: studygreen

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...