10 หัวข้อฝึกเขียนเรียงความเพื่อสอบ IELTS ในประเด็นเกี่ยวกับ ‘Business & Money’

หนึ่งในความยากของการสอบ IELTS ที่หลายคนมักจะกลัวและถอดใจคือพาร์ทการเขียนเรียงความที่จะต้องเจอหัวข้อ unseen ถึงกับเขียนไม่ออกเลยทีเดียว!

แต่ความกลัวสามารถแก้ได้ด้วยการฝึกฝน ยิ่งฝึกฝนยิ่งเกิดความชำนาญ ทั้งความคิดที่เป็นระบบระเบียบและด้านภาษา คำศัพท์ และไวยากรณ์ วันนี้เราจึงมี 10 หัวข้อให้ฝึกเขียนเกี่ยวกับ ‘Business & Money’ มาฝาก พร้อมแล้วก็ไปลุยกัน!

 

 

#1

In some countries, a few people earn extremely high salaries. Some people think that this is good for a country, while others believe that the government should control salaries and limit the amount people can earn.

Discuss both views and give your opinion. (Reported 2017, Academic Test)

– ในบางประเทศ มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับเงินเดือนสูงมาก บางคนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศ ในขณะที่บางคนคิดว่ารัฐบาลควรควบคุมเงินเดือน และจำกัดจำนวนเงินที่แต่ละบุคคลจะได้ อภิปรายทั้งสองมุมมองและแสดงความคิดเห็นของคุณ

 

#2

Due to the development and rapid expansion of supermarkets in some countries, many small, local business are unable to compete. Some people think that the closure of local business will bring about the death of local communities.

To what extent do you agree or disagree?

– เนื่องจากการพัฒนาและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของซูเปอร์มาร์เก็ตในบางประเทศ ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นหลายแห่งไม่สามารถแข่งขันด้วยได้ บางคนคิดว่าการปิดกิจการในท้องถิ่นจะทำให้ชุมชนท้องถิ่นขาดรายได้ คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร?

 

 

#3

Companies should provide sports and social facilities for local communities.

To what extent do you agree? (Reported 2017)

– บริษัทควรจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและสังคมให้กับชุมชนท้องถิ่น คุณเห็นด้วยในระดับใด?

 

#4

Large businesses have big budgets for marketing and promotion and as a result, people gravitate towards buying their products.

What problems does this cause?

– ธุรกิจขนาดใหญ่มีงบประมาณจำนวนมากสำหรับการตลาดและการส่งเสริมการขายและส่งผลให้ผู้คนหันมาสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น ปัญหานี้ทำให้เกิดอะไร? จะทำอะไรได้บ้างเพื่อกระตุ้นให้คนซื้อสินค้าในท้องถิ่น?

 

 

#5

An increasing number of people are buying what they need online.

What are the advantages and disadvantages for both individuals and companies to shopping online?

– ผู้คนจำนวนเพิ่มขึ้นได้ซื้อสิ่งที่ต้องการผ่านทางออนไลน์ ดังนั้นข้อดีและข้อเสียทั้งในการช็อปปิ้งออนไลน์ทั้งต่อตัวบุคคลและต่อบริษัทคืออะไร?

 

 

#6

Marketing and promotion is the key to a successful business.

To what extent do you agree?

– การตลาดและการส่งเสริมการขายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คุณเห็นด้วยเพียงใด?

 

 

#7

The performance of staff can have a significant impact on the success of a company.

What can companies do to increase staff productivity?

– การปฏิบัติงานของพนักงานสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท บริษัทสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน?

 

 

#8

Some companies have uniforms for their staff which must be worn at all times.

What are the advantages for a company of having a uniform?

Are there any benefits of having a uniform for the staff?

– บางบริษัทมีเครื่องแบบสำหรับพนักงานซึ่งต้องสวมใส่ตลอดเวลา ข้อดีของการมีเครื่องแบบของบริษัทคืออะไร? การมีเครื่องแบบพนักงานมีประโยชน์หรือไม่?

 

 

#9

Some people think that the best way to run a business is within the family.

What are the advantages and disadvantages of a family run business?

– บางคนคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจคือคนในครอบครัว ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบครอบครัวคืออะไร?

 

 

#10

Some people think that when recruiting, companies should aim to take on people who are innovative and able to work independently while others considered they should recruit people who are able to work in a team and follow instructions.

Discuss both views and give your opinion.

– บางคนคิดว่าเมื่อบริษัทต้องการว่าจ้างพนักงาน บริษัทควรตั้งเป้าหมายรับคนที่มีนวัตกรรมและสามารถทำงานได้อย่างอิสระ ในทางกลับกัน บางคน มองว่าบริษัทควรสรรหาคนที่สามารถทำงานเป็นทีมและปฏิบัติตามคำแนะนำได้ อภิปรายทั้งสองมุมมองและแสดงความคิดเห็นของคุณ

 

 

ทั้ง 10 ตัวอย่างนี้เป็นแนวข้อสอบการเขียนเรียงความ IELTS ที่น่าสนใจ และเชื่อว่าหากฝึกเขียนบ่อยๆ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแน่นอน!!! อย่ายอมแพ้เข้าล่ะ :)

 

ที่มา: ieltsliz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...