กระทรวงการต่างประเทศเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานร่วมการประกวด+ชมผลงานระดับนานาชาติทางออนไลน์

Art Exchange:” Imagine”Artistic Dialects: Thinking to Doing เป็นนิทรรศการศิลปะออนไลน์ระดับนานาชาติและการแข่งขันในมูลนิธิในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC) กระทรวงวัฒนธรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (UNC)

 

 

งานในครั้งนี้นอกจากจะเปิดรับผลงานของผู้ที่สนใจซึ่งศิลปินและผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงจะได้รับเกียรติบัตรพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563

สมัครที่นี่

 

 

นอกเหนือไปจากนั้นยังเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการรับชมนิทรรศการและการประกวดผลงานศิลปะระดับนานาชาติผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ Art Exchange: “Imagine” Artistic Dialects: Thinking into Doing

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Art Exchange

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...