แข่งขันออกแบบสติกเกอร์ ธีม “สติกเกอร์ฮาโลวีน” เปิดไอเดียให้สุดจินตนาการ

เพราะยุคนี้สติกเกอร์ไลน์ครองเมือง และคุณเองก็สามารถเป็นหนึ่งในเจ้าของผลงานชั้นยอดได้!! เพียงแค่มีไอเดียที่ไม่เหมือนใคร!!

LINE Creators Market ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ธีม “สติกเกอร์ฮาโลวีน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท

 

 

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม:

– ครีเอเตอร์ต้องสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมจากเว็บไซต์ Creators Market เท่านั้น (http://creator.line.me/) และไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ผ่านแอพพลิเคชัน Creators Studio ได้

– ครีเอเตอร์จะต้องส่งสติกเกอร์ตั้งแต่ 8 ภาพขึ้นไป ต่อ 1 ชุด และสติกเกอร์ดังกล่าวจะต้องมีราคา จําหน่ายตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป อย่างไรก็ดี ครีเอเตอร์สามารถส่งจํานวนภาพสติกเกอร์ หรือกําหนดราคาของสติกเกอร์ที่ร่วมกิจกรรมนี้มากกว่าจํานวนขั้นต่ำที่กําหนดไว้ก็ได้

– ครีเอเตอร์จะต้องส่งสติกเกอร์ซึ่งมีลักษณะเป็น ภาพนิ่ง สติกเกอร์แอนิเมชั่น หรือบิ๊กสติกเกอร์เท่านั้น

– สติกเกอร์ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็นสติกเกอร์ใหม่เท่านั้น (สติกเกอร์ที่เปิดจําหน่ายไปแล้ว แต่ขออัพเดตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้)

– สติกเกอร์สําหรับใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (เช่น สติกเกอร์ชื่อคน) ซึ่งเคยวางจําหน่ายแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้

– สติกเกอร์รูปหลักจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธีมสติกเกอร์ฮาโลวีน

– จะต้องมีสติกเกอร์ในชุดอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง (รวมรูปหลักแล้ว) ที่มีเนื้อหาและรูปแบบดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับธีมสติกเกอร์ฮาโลวีนจากสติกเกอร์ทั้งหมด เช่น ในกรณีที่ครีเอเตอร์นําส่งสติกเกอร์ 1 เซ็ต จํานวน 40 ภาพ จะต้องมีสติกเกอร์เกี่ยวกับธีมฮาโลวีนอย่างน้อย จํานวน 20 ภาพ

– ถ้าสติกเกอร์มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวเบื้องต้น จะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาและไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

 

*หมายเหตุ

– ครีเอเตอร์ควรยื่นผลงาน 10 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่ 17 ตุลาคม 2563 และหากผลงานสติกเกอร์ ของครีเอเตอร์ถูกปฏิเสธโดยบริษัท ครีเอเตอร์ต้องรีบดําเนินการแก้ไขและนําส่งผลงานสติกเกอร์ ใหม่อีกครั้งภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

– ครีเอเตอร์รับทราบและยินยอมว่า ในกรณีที่ครีเอเตอร์ยื่นผลงานช้ากว่า 10 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ครีเอเตอร์อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เนื่องจากบริษัทอาจไม่สามารถพิจารณาคําขอผลงานสติกเกอร์ทั้งหมดได้ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2563

 

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม:

– เตรียมสติกเกอร์ชุดใหม่ที่มีเนื้อหาพิเศษสําหรับธีมสติกเกอร์ฮาโลวีน

– ไปที่ “แก้ไขสติกเกอร์ > ข้อมูลจําหน่าย แล้วทําเครื่องหมายในช่อง ร่วมแคมเปญ” ในหัวข้อ “สติกเกอร์ฮาโลวีน” ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่

– ยื่นค่าขอให้พิจารณาสติกเกอร์

 

กำหนดระยะเวลา:

– ระยะเวลารับคําขอพิจารณาสติกเกอร์เพื่อร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย)

– ระยะเวลาการโปรโมทสติกเกอร์ผ่านแบนเนอร์ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 31 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย)

– ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล 3 อันดับแรก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12:00 น. ผ่านช่องทางบัญชีทางการไลน์ครีเอเตอร์ไทย (LINE Creators TH Official Account)

– บริษัทจะทําการติดต่อผู้ชนะรางวัลทันทีหลังจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะรางวัล เพื่อขอรายละเอียดในการโอนเงินรางวัลให้แก่บัญชีธนาคารของผู้ชนะรางวัลต่อไป

– ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะรางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้ชนะรางวัลดังกล่าวทันที

 

รางวัลการแข่งขัน:

สติกเกอร์ที่ทํายอดดาวน์โหลดสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลตามลําดับดังต่อไปนี้

– รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท จํานวน 1 รางวัล

– รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล

– รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จํานวน 1 รางวัล

 

*หมายเหตุ มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าก่อนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

แข่งขันออกแบบสติกเกอร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...