โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงเงินรางวัลรวม 1,415,000 บาท

เพื่อเป็นการเชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนคิด วิเคราะห์ ตีความใช้จินตนาการสร้างสรรค์ และนำเสนอเป็นผลงานศิลปะ

รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ online platform เพื่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และสนับสนุน knowledge sharing ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีปัจจุบัน

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเยาวชนที่สนใจให้เข้าร่วมโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงเงินรางวัลรวม 1,415,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 4 – 6

– เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

– เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

 

ดูรายละเอียดการประกวดได้ที่นี่

 

รางวัลการประกวด:

เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,415,000 บาท แบ่งเป็น

– เงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะการประกวด จำนวน 44 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 975,000 บาท

– รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีเยาวชนได้รับรางวัล จำนวน 44 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 440,000 บาท ซึ่งรางวัลที่สถาบันการศึกษาได้รับจะต้องใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะเท่านั้น
รางวัลร่วมจัดแสดง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลตามความเหมาะสม

– ผู้สมัครทุกคนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร

 

ระยะเวลาดำเนินงาน:

– ประชาสัมพันธ์โครงการ : 20 สิงหาคม 2563

– เปิดรับผลงาน : วันนี้ – 13 พฤศจิกายน 2563

– คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก : ธันวาคม 2563

– ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ : 19 – 31 มกราคม 2564

– ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchstation.com : มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

intouchstation

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...