ทุนฝึกงานเต็มจำนวนที่ OIST ด้านวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ & วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ

สนใจฝึกงานที่ต่างประเทศเชิญทางนี้!! กับโครงการจาก Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) ประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้รับทุนการศึกษาในฐานะนักศึกษาฝึกงานด้านการวิจัย

โดยทุนการศึกษาในโครงการ Japanese Internship Program นั้นเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีจากทุทมุมโลกมีสิทธิ์สมัคร ไปดูรายละเอียดกัน :D

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนทางการเงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฝึกงาน เช่น

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

– ค่าเบี้ยเลี้ยง 2,400 เยน / ต่อวัน (ราว 700 บาท)

– ค่าประกันสุขภาพ

– การสนับสนุนวีซ่า

– ที่พักทั้งในหรือนอกมหาวิทยาลัย

– การสนับสนุนการเดินทาง เป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น

– Physics

– Chemistry

– Biology

– Neuroscience

– Mathematics

– Computational Science

– Environmental

– Ecological and Marine Sciences

– Science

– Engineering

– Medical

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่นหรือที่ต่างประเทศ

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครที่พึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ต้องได้รับการอนุมัติฝึกงานจากสถาบัน

– ผู้สมัครระดับชั้นปีที่ 3 – 4 ในระดับปริญญาตรี และระดับชั้นปีที่ 1 – 2 ในระดับปริญญาโท ได้รับการสนับสนุนให้สมัครเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Curriculum Vitae

– Statement of Interest

– A letter of Recommendation

– Academic Transcript

– รูปถ่ายผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.oist.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...