ทุนสำหรับนศ.ต่างชาติระดับป.ตรีที่สหรัฐอเมริกา ศึกษาต่อที่ The University of Iowa

มาอีกแล้วกับทุนศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาตรี!! เพราะขณะนี้ทาง The University of Iowa มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการจากทั่วโลก เข้าศึกษาต่อในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ราวเดือนสิงหาคม) ประจำปีการศึกษา 2021

นั่นก็คือทุน International Distinction in Education Award (IDEA) สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในปีแรก ดูรายละเอียดทุนกันได้เลย!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา $500 – $10,000 (ราว 16,000 – 300,000 บาท) ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือผู้อยู่อาศัยถาวรมีสิทธิ์สมัคร

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากนอกสหรัฐอเมริกา

– ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ ACT หรือ SAT

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– หลักฐานคะแนน ACT หรือ SAT

 

วิธีการสมัคร:

ทุนการศึกษาจะพิจารณาโดยอัตโนมัติสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยสามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.uiowa

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...