Nissan ชวนประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

บางครั้งความคิดสร้างสรรค์เล็กๆ ก็สามารถเปลี่ยนโลกให้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยได้ แล้วคุณล่ะ? อยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ไหม?

หากคุณเป็นคนนั้นที่มีไอเดียสุดเจ๋งพร้อมประกาศให้โลกรู้ Nissan ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) “แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King’s Legacy” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

– นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

– อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

– สมาชิก 1 – 6 คน

– ไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกได้ (ยกเว้นกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโครงการฯ เท่านั้น)

 

โจทย์การประกวด:

โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” (Honor the King’s Legacy 2020) จัดให้มีการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ทั่วประเทศ มุ่งเน้นช่วยเหลือชุมชนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

– ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่มีความใหม่ สร้างพลังแนวคิด แสดงถึงไอเดียที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม

– ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง

– ต้องเป็นแผนธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเพื่อสังคม

 

เงื่อนไขการสมัคร:

– ผู้สมัครที่มีผลงาน/แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ทั่วประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นในการช่วยเหลือชุมชนด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

– โครงการที่นำเข้าร่วมการประกวด หากเคยผ่านการเข้าร่วมโครงการประกวดอื่นๆ มาแล้วต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์

 

 

ประเภทการประกวด:

แผนการประกวด นวัตกรรมเพื่อสังคม แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก และแตกออกเป็นประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคมทั้งหมด 9 ด้าน

ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Society)

– การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

– ความเชื่อมโยงระหว่าง รากฐานด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน

– เกษตรกรรมแบบยั่งยืน

– การจัดการภัยพิบัติ

 

ปัญหาด้านสังคมเมือง (Urban Society)

– การจัดการปัญหาความเป็นเมือง

– การศึกษา

– การเงิน การจ้างงานและสวัสดิการสังคม

 

ปัญหาด้านวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle)

– การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

– สุขภาพ

 

กำหนดการโครงการ:

– วันนี้ – 23 ตุลาคม 63 เปิดรับสมัครโดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.htkl.info

– 27 ตุลาคม 63 ปฐมนิเทศโครงการแค่ใจก็เพียงพอ

– 28 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 63 ส่งแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมทางเว็บไซต์ (ออนไลน์เท่านั้น ไม่มีการนำเสนอผลงาน)

– 13 พฤศจิกายน 63 คัดเลือกผู้เข้ารอบแรก จำนวน 15 ทีม

– 14 – 19 พฤศจิกายน 63 ระยะเวลาเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศโหวตออนไลน์ เพื่อคัดเลือกจาก 15 ทีม ให้เหลือ 10 ทีม

– 20 พ.ย. 63 ประกาศ 10 ทีม ที่ได้เข้ารอบเพื่อแข่งขันในโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ

– 30 พฤศจิกายน 63 งานแถลงข่าวโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” Honor the King’s Legacy 2020

– มกราคม – มีนาคม 64 นวัตกรรมเพื่อสังคม แฮกาธอน Social Innovation Hackathon (กำหนดการละเอียดจะแจ้งอีกครั้งเดือนธันวาคม 2563)

– 5 เมษายน 64 พิธีมอบรางวัล

*หมายเหตุ ทั้งนี้วันเวลาในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควร

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)

– โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

– เงินสดจำนวน 300,000 บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)

– โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

– เงินสดจำนวน 150,000 บาท

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล)

– โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

– เงินสดจำนวน 50,000 บาท

 

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล:

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้เข้าแข่งขันและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/honorthekingslegacyofficial

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...