ชวนร่วมประกวดเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต”

มาแล้ว!! งานประกวดที่ใครหลายๆ คนรอคอย และงานนี้มีให้ร่วมในวัยเรียนทั้งรุ่นเล็ก และรุ่นใหญ่ ห้ามพลาดโอกาสแสดงฝีมือการเขียนเรียงความเพื่อชิงชัยจากทั่วประเทศ!!

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต” ชิงทุนการศึกษา

 

 

ประเภทของทุน:

– ระดับประถมศึกษา : เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท

– ระดับมัธยมศึกษา : เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท

– ระดับอุดมศึกษา : เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน :

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

– เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

– มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ในกรณียังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กำลังศึกษาอยู่นั้นให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)

– เป็นนักเรียนที่มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย

– ไม่เป็นนักเรียนที่กำลังได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิหรือสถาบันอื่นใดอยู่แล้ว

 

ระดับอุดมศึกษา :

– เป็นนิสิต / นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

– มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)

– เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย

– ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

 

การรับสมัคร :

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

ติดต่อสอบถาม :

– มูลนิธิตั้งเซ็กกิม 146 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

– คุณวรรณพร โทร. 0-2648-8000

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...