ประกวด “DIP Short Film Contest” ชิงเงินรางวัลรวม 660,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

เปิดเวทีให้วัยเรียนได้มาประชันความสามารถและไอเดียกันอย่างเต็มที่!! ด้วยการประกวดที่ทั้งท้าทายและมอบประสบการณ์ไม่รู้จบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา “DIP Short Film Contest” หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Green Future” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 660,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

 

ประเภทการประกวด:

– ประเภทที่ 1 นักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา

– ประเภทที่ 2 นักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุกสาขาวิชา

 

กติกาการรับสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครในรูปแบบทีม 1 คน/1 ทีม ทีมละไม่น้อยกว่า 10 คนแต่ไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยนักเรียน หรือนักศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 10 คน และอาจารย์ ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน โดยสมาชิกในทีมทั้งหมดต้องสังกัดสถานศึกษาเดียวกัน ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถสมัครได้ไม่เกิน 3 ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน

 

สิทธิประโยชน์ผู้ที่ได้รับรางวัล:

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 12 ทีม สุดท้าย จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 20,000 บาท พร้อมทั้ง ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตผลงานภาพยนตร์สั้น

 

ดูรายละเอียดการประกวดที่นี่

 

ตารางการจัดกิจกรรม:

– 1 – 31 ตุลาคม 2563 : เปิดรับสมัครพร้อมส่งผลงาน

– 13 พฤศจิกายน 2563 : ประกาศผลการคัดเลือก (ผู้เข้ารอบแรก)

– 23 พฤศจิกายน 2563 : จัดอบรมเสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ

– 24 พฤศจิกายน 2563 : จัดอบรมเสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ

– 4 ธันวาคม 2563 : วันสุดท้ายของการส่งผลงาน Story Board

– 14 ธันวาคม 2563 : ประกาศผลการคัดเลือก (ผู้เข้ารอบที่ 2)

– 15 มกราคม 2564 : วันสุดท้ายของการส่งผลงานหนังสั้น

– 28 มกราคม 2564 : จัดพิธีมอบรางวัล

 

รางวัลการประกวด:

ประเภทนักเรียน

– รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

 

ประเภทนักศึกษา

– รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ สมาชิกในทีมที่เข้ารอบทั้ง 12 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมประกวดโครงการฯ

 

ติดต่อสอบถาม:

– FackbookFanpage:dipshortfilm

– IG: dipshortfilm

– Twitter: dipshortfilm

– Line ID: @dipshortfilm

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...