ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 185,000 บาท

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี แล ระดับ ปวส. ทั่วประเทศ ได้มีเวทีในการประกวดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เยาวชนให้เล็งเห็นความสำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ RISC ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม “Covestro Innovation Design Contest (IDC)” ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน : World of Innovation for sustainable living” ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 185,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สมัครเป็นทีมอย่างน้อย 2 คนแต่ไม่เกิน 5 คน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวส. ในสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร (25 ตุลาคม 2563)

 

หลักฐานการสมัคร:

– สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษาที่เห็นรูปถ่ายชัดเจน จำนวน 1 ชุดต่อคน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน หรือสำเนาบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุดต่อคน

– ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจน (ผ่านช่องทางออนไลน์)

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.covestro.co.th/idc

– กรอกข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน

– อัพโหลดหลักฐานการสมัคร และเอกสารนำเสนอผลงานที่จะส่งประกวด

 

รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องประกอบไปด้วย:

– การนำเสนอปัญหา (pain point) : การนำเสนอประเด็นปัญหา (pain point) ที่พบเจอในชีวิตประจำวันของเรา ว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะประดิษฐ์สิ่งนี้

– วิธีการแก้ปัญหา (solution) : วิธีการแก้ปัญหา (solution) โดยอธิบายถึงสิ่งประดิษฐ์ของเราว่าสามารถช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้สะดวกและดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

– แนวคิดการออกแบบ (design concept) : แบบร่าง Sketch ผลงาน พร้อมแนบ Reference แบบผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมทั้งการอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างครบถ้วน

 

*หมายเหตุ

– ไฟล์ผลงานออกแบบจะต้องเป็นไฟล์ประเภท PDF และมีขนาดไม่เกิน 20Mb

– ผลงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่มีภาพ เนื้อหา และข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับ การหมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

– ผลงานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทฯ สามารถนำมาแก้ไข เพิ่มเติม จัดทำซ้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

กำหนดการต่างๆ

– วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

– 4 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ ร่วมพิจารณา proposal ที่ส่งเข้ามา

– 5 พฤศจิกายน 2563 ประกาศทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายผ่านทาง www.covestro.co.th/idc และเพจ Covestro Thailand

– 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 ทีมที่เข้ารอบ 6 ทีม สุดท้าย จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Idea camp ณ ห้อง Workshop 2-3 ชั้น 7 อาคาร True Digital Park โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโคเวสโตรและศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Reasearch and Innovation for Sustainability Center — RISC) มาให้คำปรึกษา และชี้แนะ เพื่อจะได้นำความรู้ไปปรับแก้ไข proposal สิ่งประดิษฐ์ให้สามารถเกิดการใช้งานได้จริง

– 11 ธันวาคม 2563 ทั้งหกทีมสุดท้ายส่งผลงานปรับแก้ไขสำหรับรอบ Final round

– 18 ธันวาคม 2563 ทั้ง 6 ทีมสุดท้ายเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลทีมผู้ชนะ ณ ห้อง Auditorium อาคาร True Digital Park

 

รางวัลและทุนสนับสนุน:

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 80,000 บาท และถ้วยรางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท และถ้วยรางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท และถ้วยรางวัล

– รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท และถ้วยรางวัล

– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

– 6 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย จะได้รับประกาศนียบัตรจาก บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม:

– เบอร์ 096-945-5341, 092-454-9050

– e-mail : [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...