ชวนร่วมประกวดเทศกาลหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน” ชิงเงินรางวัลรวม 150,000 บาท

วิกฤติโลกร้อนกําลังเกิดขึ้นในประเทศไทย เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ ภัยแล้ง ภาวะขาดน้ำ น้ำเค็ม นํ้าท่วม ไฟป่า พายุหมุน คลื่นพายุซัดฝั่ง ฝุนพิษ ฯลฯ ไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศที่เผชิญ “ความเสี่ยงขั้นรุนแรง” ในช่วง 30 ปีข้างหน้า แต่สังคมไทยยังขาดความตระหนักรู้และความเข้าใจในปัญหา

 

 

ชุมชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด กำลังประสบความลำบาก ดังนั้นในเทศกาลหนังสั้น โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน 2563 จึงต้องการหนังสั้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสร้างการตระหนักรู้นี้

 

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามเพิ่มเติม:

climatefilmfestival2020

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...