ทุนศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส! ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ SciencePo

ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษานอกยุโรป นั่นคือทุนการศึกษา Emile-Boutmy Scholarship ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Sciences Po สำหรับนักเรียนที่สมัครครั้งแรกจากนอกสหภาพยุโรป ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส

โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับผู้สมัครที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีคุณสมบัติตรงตามที่ทางทุนได้กำหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาตรี

– ทุนการศึกษา €7,300 / ปี (ราว 260,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับสามปี

– ทุนการศึกษา €5,000 / ปี (ราว 180,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับสามปี

– ทุนการศึกษา €3,000 / ปี (ราว 110,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับสามปี

ระดับปริญญาโท

– ทุนการศึกษา €10,000 / ปี (ราว 360,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับสองปี

– ทุนการศึกษา €5,000 / ปี (ราว 180,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับสองปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นผู้สมัครครั้งแรกจากประเทศนอกสหภาพยุโรป

– ผู้สมัครต้องได้รับการยอมรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนการศึกษาขณะสมัครเข้าเรียนได้ ที่นี่ โดยในส่วนของ ‘Financial information’ ต้องระบุว่าสมัครขอรับทุนการศึกษา Emile Boutmy

 

ปิดรับสมัคร:

ระดับปริญญาตรี: 28 กุมภาพันธ์ 2021

ระดับปริญญาโท: 6 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sciencespo

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...