ชวนวัยเรียนร่วมชิงทุนการศึกษา กับการประกวด “X Campus Ads Idea Contest 2020”

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศ และได้บ่มเพาะความรู้เชิงลึกในการทําคลิปวีดีโอโฆษณาจากกูรูผู้เชี่ยวชาญ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําจากทั่วประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิปโฆษณา “X Campus Ads Idea Contest 2020” ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

กติกาการประกวด:

– ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม จำนวนไม่เกิน 1-4 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน) และสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยว ทีม รวมไปถึงส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน

– แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)

– มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

– นิสิต นักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่นี่

 

กำหนดระยะเวลา:

– เปิดรับสมัคร : 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563

– ประกาศโจทย์ : 17 กันยายน 2563

– ส่งผลงานงานรอบที่ 1 (Story Board) : 30 กันยายน 2563

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 : 17 ตุลาคม 2563

– Coaching ปรับปรุงผลงาน : 29 ตุลาคม 2563

– ส่งผลงานรอบที่ 2 : 20 พฤศจิกายน 2563

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 2 : 10 ธันวาคม 2563

– นำเสนอผลงานรอบ Thailand The Winner : 16 ธันวาคม 2563

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 217, 221 แฟกซ์ 02-661-7757

– E-mail : ratthapong@absolutealliances.com

– เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...