ทุนป.เอกด้านการวิจัยคณะ Law & Criminology ที่ Vrije Universiteit Brussel เบลเยียม

ทุนปริญญาเอก เกี่ยวกับ big data, democracy และ fundamental rights ศึกษาต่อที่ประเทศเบลเยียม! โดยเป็นทุนสนับสนุนด้านการวิจัยเกี่ยวกับสหสาขาวิชากฎหมาย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคม (LSTS) ของคณะ Law and Criminology ที่ Vrije Universiteit Brussel (VUB)

ผู้ได้รับทุนจะได้ร่วมทำงานวิจัยในโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยแล้ว ยังได้รับค่าครองชีพรายเดือนอีกด้วย! รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ที่คณะ Law and Criminology ที่ Vrije Universiteit Brussel (VUB) ในสาขาวิชาดังนี้

– big data

– democracy

– fundamental rights

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชากฎหมาย, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์แง่มุมทางกฎหมายจริยธรรมและสังคมของเทคโนโลยีใหม่

– มีความรู้เกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในยุโรป

– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการฝึกงานและการฝึกอบรม)

– มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดีเยี่ยม (มีผลงานเคยรับการเผยแพร่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีทักษะอื่นๆ ทางภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

– ทักษะการจัดการองค์กรและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

– มีความสามารถในการทำงานอย่างอิสระภายใต้ความกดดัน เคารพกำหนดเวลา และสร้างคุณภาพ
งานที่ดี

– มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– a curriculum vitae

– a cover letter which explains the motivation and qualifications of the candidate

– two recent works

– essay or excerpt from recent research or article written by the candidate

– a letter of recommendation.

 

วิธีการสมัคร:

สามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF รวมกันเป็นไฟล์เดียวไปทางอีเมลที่ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

16 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์

ไฟล์ประกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...