“ญี่ปุ่นปัจจุบัน” เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับเตรียมตัวเรียนต่อและทำงานในญี่ปุ่น!!

ทั่วโลกต่างรับรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นรวมถึงชาวญี่ปุ่นนั้นมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นจนบางครั้งก็ยากที่ชาวต่างชาติจะเข้าใจได้

ดังนั้นการเรียนรู้วัฒนธรรมเบื้องต้นของชาวญี่ปุ่นจึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะสำหรับการไปเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น หรือการร่วมงานในองค์กรญี่ปุ่น

วันนี้เรามีคอร์สเรียนที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝาก

 

 

“ญี่ปุ่นปัจจุบัน”

เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ควรเรียนรู้ก่อนที่จะเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรมบริษัทญี่ปุ่น ความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่น จุดยืนของประเทศญี่ปุ่นในสังคมนานาชาติ และเรื่องราวปัญหาปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น

ผ่านสื่อแอนิเมชั่นเสียงภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำบรรยายภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีประสบการณ์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วประมาณ 1 ปี มีคำถามเพื่อทดสอบผู้เรียนว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนไปหรือไม่

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่นและคนไทย

– ผู้เรียนสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของริษัทญี่ปุ่น

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาเพื่อการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างราบรื่น

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

– ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

– ผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

– ผู้ที่มีโอกาสสนทนากับคนญี่ปุ่น และมีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

*เนื่องจากสื่อแอนิเมชั่น เสียงอธิบาย และคำถามทดสอบผู้เรียนจะใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ง่าย จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์เรียนภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 1 ปีขึ้นไป และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ N4 จากมาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

 

วันสิ้นสุดการเรียน:

30 กันยายน 2020

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ญี่ปุ่นปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...