ทุนสนับสนุนบางส่วนระดับปริญญาตรีที่ York University ประเทศแคนาดา

International Entrance Scholarship of Distinction คือทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการศึกษาต่อที่ York University ประเทศแคนาดา

ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมปลายต่ำในระดับ A หรือเทียบเท่า เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถขอต่ออายุทุนได้อีก 3 ปีจนจบการศึกษาหากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน CAD3500 (ราว 82,000 บาท)

– ยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนดดังนี้

– Science

– Fine Arts

– Health

– Liberal Arts

– Environment Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าด้วยผลการเรียนดี

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sfs.yorku.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...