ทุน DAAD สำหรับนักศึกษาไทย! ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมนี

ทุน DAAD ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมนี ประกาศให้ทุนการศึกษาในหลากหลายสาขา รวมถึงให้ทุนกับนักศึกษาไทยด้วยเช่นกัน!

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการระดับปริญญาเอกของนักศึกษา ที่ศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าครองชีพรายเดือน

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

– เงินสนับสนุนการวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด ในสถาบันการศึกษาประเทศเยอรมนี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม

– นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรืออนุปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– ผู้สมัครไม่ควรสำเร็จการศึกษานานกว่า 6 ปีก่อนถึงวันปิดรับสมัคร

– ผู้สมัครที่พำนักอยู่ในประเทศเยอรมนีนานกว่า 15 เดือนไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

20 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

daad

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...