ทุนจากสถาบัน afidavit ศึกษาต่อด้าน Science & Law ระดับป.ตรี – ป.เอก ที่สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษาจาก afidavit institute สหรัฐอเมริกา! สถาบันตุลาการที่สนับสนุนนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นทุนเต็มจำนวน สำหรับปีการศึกษา 2021-2022 นี้!

โดยมีทุนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก ด้านกฎหมายหรือวิทยาศาสตร์ตามที่ทางทุนกำหนด อีกทั้งยังเป็นทุนเต็มจำนวนอีกด้วย! รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าที่พักในมหาวิทยาลัย

– การจัดสรรกองทุนและประกันสุขภาพ

– สำหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรี ค่าครองชีพรายเดือนราว 500 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 บาท)

– สำหรับระดับปริญญาเอก ค่าครองชีพรายเดือนราว 800 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 25,000 บาท)

– สำหรับระดับปริญญาเอก จัดประชุมการเดินทางระหว่างประเทศหนึ่งครั้งพร้อมค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก ด้าน Science & Law

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ทั้งระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Resume ต้องเต็มไปด้วยข้อมูลเหล่านี้

– Name of the University and its QS Ranking

– Name of the program and medium of instruction

– Enrollment date and total program duration

– Candidate academic scores from high school to the last attained degree

– Candidate’s age (As accurate as on the passport)

– Email and contact information

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

afidavit

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...