ชวนวัยเรียนมาฝึกงานกับ Thai Lion Air!! เตรียมยื่นเอกสารเดือนกรกฎาคมนี้

ไม่มีอะไรจะมอบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้จากสนามจริงได้เท่าการฝึกงาน!! ด้วยเหตุนี้จึงมีหลายองค์กรเปิดโอกาสให้นักศึกษาวัยเรียนที่สนใจเข้ามาร่วมฝึกงานได้ในแต่ละปี หนึ่งในนั้นคือสายการบิน Thai Lion Air

มาดูรายละเอียดกันเถอะ!!

 

 

สำหรับสถาบันทางการศึกษา

– สถาบันที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าสมัครรับฝึกงานกับทางองค์กร สามารถเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เงื่อนไขและจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงในการส่งตัวเข้าฝึกงานได้ตามกำหนดการ

ที่อยู่ : ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ที่อยู่ 89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220

 

สำหรับนักศึกษาที่เรียนในสถาบันเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

– สามารถยื่นขอฝึกงานได้ทางอีเมล internship@lionairthai.com เท่านั้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ 

– นักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงานในสถานีต่างจังหวัด (ที่บริษัทฯ ทำการบิน) โปรดยื่นเอกสารไปที่สถานีที่ต้องการด้วยตนเองเท่านั้น

 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าฝึกงานในฝ่ายซ่อมบำรุงและวิศวกรรม

โปรดยื่นเอกสารมาทางอีเมล onternship.engineer@lionairthai.com เท่านั้น

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 

 

 

การยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์:

.

 

เอกสารที่ใช้ขอยื่นสมัครฝึกงาน:

 

กำหนดการยื่นเอกสาร :

– ช่วงเวลาที่ฝึกงาน : 1 กันยายน 2563 / หมดเขตยื่นเอกสาร : 1 กรกฎาคม 2563

– ช่วงเวลาที่ฝึกงาน : 1 ตุลาคม 2563 / หมดเขตยื่นเอกสาร : 1 สิงหาคม 2563

*วันสัมภาษณ์งานจะแจ้งให้นักศึกษาฝึกงานทราบเป็นรายบุคคลไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากหมดเขตยื่นเอกสาร

 

 

รายละเอียดอื่นๆ ดูที่นี่

 

ผู้ที่สนใจอย่ารอช้า สามารถติดตามผลหรือการเปลี่ยนแปลงได้ที่หน้าเพจหรือบนเว็บไซต์ของ Thai Lion Air

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...