เอาใจสายเที่ยวด้วยการประกวด Vlog “ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ” ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 บาท

ยุคนี้ Vlog กำลังมา ไม่ว่าใครก็น่าติดตามไปเสียหมด! ถ้าเป็นแบบนั้นแล้ว คุณเองก็มีโอกาสแจ้งเกิดเช่นเดียวกัน!!

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

 

กติกาการประกวด:

– ไม่จำกัดเพศและวัย จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้

– ส่ง Vlog* ท่องเที่ยวที่คุณมั่นใจว่า Low Carbon ที่สุด
พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ (สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน)

 

คุณสมบัติ Vlog ที่ส่งประกวด:

Content – คุณสมบัติด้านเนื้อหา

– Vlog มาจาก Video+log หมายถึงการบันทึกเรื่องราวในรูปแบบวิดีโอ เล่าเรื่องการท่องเที่ยวของเจ้าของ Vlog ที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ สถานที่ และวิธีการเดินทางท่องเที่ยวโดยใน Vlog จะต้องมี Vlogger อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้แนะนำหรือเล่าเรื่องทริปการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้มีความน่าสนใจ

– เนื้อหาของ Vlog นั้น Vlogger จะต้องนำเสนอไอเดียแสดงกิจกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้

– Green Transport วิธีการเดินทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ำเช่น เดินปั่นจักรยาน รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

– Green Item อุปกรณ์หรือข้าวของเครื่องใช้ในการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ หรือช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เช่น กระติกน้ำ กล่องข้าว ถุงผ้า เป็นต้น

– Green Living การดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ หรือช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ประหยัดน้ำ ประหยัดน้ำมัน ประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น

– Green Meal การกินอาหารที่ลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การกินอาหารในท้องถิ่น การกินผักผลไม้ไม่แปรรูป เป็นต้น

– Green Location สถานที่ท่องเที่ยวนั้น มีจุดเด่น เช่น มีธรรมชาติที่สวยงาม มีป่าไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือมีที่พักอาศัยที่รักษ์โลก มีการดูแลสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมรักษ์โลก เช่น ปั่นจักรยาน ดูนก ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าทะเล เป็นต้น

– Footage หรือไฟล์ใน Vlog สามารถใช้ไฟล์วิดีโอท่องเที่ยวที่เคยถ่ายไว้แล้ว หรือเคยเผยแพร่มาแล้ว แต่ต้องไม่ใช่ Footage ที่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน

Technique – คุณสมบัติด้านเทคนิค

– ความยาว Vlog ขั้นต่ำ 5 นาที และไม่เกิน 30 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)

– ไฟล์วิดีโอ MP4 ขนาด 1920 x 1080 โดยไม่มีภาพหรือเพลงอื่นใดที่ติดลิขสิทธิ์

– มีโลโก้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตอนท้ายอย่างต่ำ 3 วินาที ดาวน์โหลดโลโก้ได้ ที่นี่

– ไม่จำกัดอุปกรณ์ เทคนิค และวิธีการถ่ายทำ

– ลงทะเบียนสมัครในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.

– อัปโหลดผลงานของคุณผ่านเว็บบริการอัปโหลดหรือฝากไฟล์ออนไลน์ แล้วส่งลิงก์มาที่ write2activity@gmail.com

– ห้ามเผยแพร่ Vlog ที่ส่งประกวดก่อนวันประกาศผลรางวัล ในวันที่ 10 กันยายน 2563

– ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ 90 วัน

– ผลงานสามารถเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาพื้นเมือง/ภาษาอังกฤษ จะต้องมีซับภาษาไทย ทั้งนี้จะต้องเป็นการแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้น

– รับผลงานเข้าประกวดถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น.

 

 

กำหนดระยะเวลา:

– พร้อมเข้าร่วม Live Workshop พบวิทยากรพิเศษที่จะมาช่วยติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog และเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทาง Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

– องค์การมหาชน

– ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โดยต้องกรอกรายละเอียดชื่อทีม และช่องทางติดต่อให้ครบ ภายในเวลา 18.00 น.

– ปิดรับผลงานวันที่ 20 สิงหาคม 2563

– Popular Vote : 24-30 สิงหาคม 2563

– ประกาศผล : 7 กันยายน 2563

– รับรางวัล : 10 กันยายน 2563

 

เกณฑ์การให้คะแนน:

– เกณฑ์ด้านเนื้อหา 50% ประกอบด้วย Green Transport Green Item Green Living Green Meal และ Green Location

– เกณฑ์การนำเสนอ 50% ประกอบด้วย Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ Presentation-รูปแบบการนำเสนอ Story-การเล่าเรื่องและ Inspire-สร้างแรงบันดาลใจ

 

*หมายเหตุ

– ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาตัดสินต้องอยู่ในรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ

– เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลยินยอมอนุญาตให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ และในทุกช่องทางที่กิจกรรม Low Carbon Contest ดำเนินการร่วมกับภาคีสนับสนุนทุกองค์กร

 

รางวัลการประกวด:

รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท

– รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัล Popular Vote*3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (Vlog ที่มียอดไลก์และยอดวิวสูงสุดจากการเผยแพร่ในช่องทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))

– ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มูลค่าไม่เกินกว่า 2,000 บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทรศัพท์ : 0-2547-2700 ต่อ 319 (สวรรยา หรือ 120 (ชมพจน์พงศ์)

Facebook Fanpage

– https://www.facebook.com/ LowCarbonContest

– Inbox : m.me/LowCarbonContest

– E-mail : write2activity@gmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...