สร้างสรรค์การเรียนรู้ในแบบของคุณ!! คอร์สเรียนสำหรับคนยุคใหม่จาก ม.นเรศวร

เพราะการพัฒนาในยุคที่ทันสมัยสามารถเกิดขึ้นได้ไม่รู้จบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้จะช่วยพาคุณไปได้ไกลมากกยิ่งกว่า!!

ในครั้งนี้เราจึงอยากชวนผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์” คอร์สเรียนที่จะทำให้คุณสามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้ดังใจ!

 

 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์:

คอร์สเรียนนี้จะพาไปทำความรู้จักกับความหมาย ความสำคัญ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ องค์ประกอบของนวัตกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การทดลองใช้ การประเมิน และการรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การนำไปใช้และผลกระทบของนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

 

 

คุณสมบัติ:

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

วันสิ้นสุดการสอน:

30 กันยายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...