ธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์ : คอร์สเรียนฟรีที่จะพาคุณบำบัดความเครียดด้วยตนเอง

ทุกวันนี้เมื่อทุกอย่างรวดเร็ว เร่งรีบ และกดดัน ทำให้ผู้คนในปัจจุบันเป็นโรคเครียดเพิ่มขึ้นทุกปี

สุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นของคู่กันที่ต้องให้ความสำคัญในทุกๆ วัน หนึ่งในสิ่งที่ส่งผลต่อความเครียดหรือผลกระทบเหล่านั้นคือสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ และแน่นอน มีวิธีดีๆ ที่จะช่วยกำจัดความเครียดผ่านแนวทางธรรมชาติได้ด้วย

เพื่อนำคุณไปเรียนรู้ศาสตร์เหล่านั้น วันนี้เราจึงขอนำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์สุดเจ๋งบนแพลตฟอร์ม Thai MOOC

 

 

ธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์:

คอร์สเรียนนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจกับข้อมูลทางสุขภาพกายและจิตในยุคของข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทฤษฎีและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

รวมทั้งการใช้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจัดการกับความเครียด การใช้สิ่งแวดล้อมจัดการกับสมาธิล้า วงจรพฤติกรรมและการพัฒนาพฤติกรรม การใช้สิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การทำการทดลองเล็กและการสำรวจพฤติกรรมของตนเอง

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการลดความเครียดโดยใช้สภาพแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวได้

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการลดอาการสมาธิล้าโดยใช้สภาพแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวได้

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการแบ่งแยกองค์ประกอบทางพฤติกรรมของตนที่ต้องการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงได้

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามผลได้

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษาด้านจิตวิทยา สุขภาพ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรมต่างๆ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

สิ้นสุดการเรียน:

17 มิถุนายน 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...