ม.มหิดลเปิดคอร์สเรียนฟรี!! การสื่อสารภาษาอังกฤษฉบับฟังและพูด

มาติวฟิตภาษาอังกฤษให้ใช้ได้อย่างมืออาชีพ กับคอร์สเรียนฟรี!! ที่เราเตรียมมานำเสนอกันดีกว่า

ครั้งนี้เป็นบทเรียนจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดชั้นเรียนออนไลน์ฟรีบนแพลตฟอร์ม Mooc.Mahidol ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ตามความต้องการ

 

 

การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร:

วิชานี้จะเป็นการฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– บอกใจความสำคัญ รายละเอียด และจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อได้

– ออกเสียงพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

– สนทนาภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้

– ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

– พูดต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

ประชาชน/บุคคลทั่วไป (MOOC), Mahidol students

 

รายละเอียดคอร์สเรียน:

– จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมง แบ่งเรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง

– ความยากระดับกลาง

 

ชั้นเรียนจบ:

31 ธันวาคม 2020

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Listening and Speaking for Communication

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...