สมัครเลย! โครงการฝึกงาน 3 เดือนระดับป.โท พร้อมค่าครองชีพรายเดือน ที่ประเทศเยอรมนี

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังหาที่ฝึกงาน สมัครเลย! กับการฝึกงานกว่า 3 เดือนที่ German Institute for International and Security Affairs (SWP) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกนั้นจะได้รับทุนสนับสนุนค่าครองชีพขณะเข้าร่วมโครงการฝึกงานอีกด้วย รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าครองชีพ 300 ยูโร / เดือน (ราว 10,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Economics

– Law

– Administration

– Regional studies

– Ethnology

– Journalism

 

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ:

– ช่วยเหลืองานทั้งหมดภายในแผนกวิจัยโดยเฉพาะโครงการวิจัยและจัดทำเอกสารและรายงานเบื้องหลังสำหรับสมาชิกแผนกวิจัย

– การเตรียมรายงานการประชุม

– การทบทวนงานวิจัย

– การแก้ไขข้อความทางวิชาการ ค้นคว้างานวิจัย และเตรียมรายงานการประชุม

– งานบริหารทั่วไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หรือ Hauptstudium ในระบบ Magister/Staatsexamen/Diplom

– ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังจะสมัครเรียนในระดับปริญญาโท และจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทขณะเข้าร่วมฝึกงาน

– มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก

– มีทักษะ IT ที่ดี เช่น Word หรือ Excel

– มีความคิดสร้างสรรค์ขณะเข้าร่วมโครงการฝึกงาน

– สนใจด้านการปรึกษาเชิงนโยบายและการสื่อสาร

– มีความมุ่งมั่น ทะเยอทะยาน ชอบทำงานเป็นทีม และมีทักษะทางสังคม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมลได้ที่ bewerbungen(at)swp-berlin.org

 

ปิดรับสมัคร:

– 30 มิถุนายน 2020 (สำหรับภาคการศึกษาเดือนกันยายน 2020)

– 30 กันยายน 2020 (สำหรับภาคการศึกษาเดือนมกราคม 2021)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

swp-berlin

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...