ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับป.ตรีเกือบ 400,000 บาท ที่ Monash U. ออสเตรเลีย

ทุน Information Technology Industry-Based Scholarship สำหรับศึกษาต่อที่ Monash University ประเทศออสเตรเลีย

โดยเป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 18,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 370,000 บาท)

– การฝึกงาน 22 สัปดาห์กับพันธมิตรด้านอุตสาหกรรม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

– Bachelor of Business Information System

– Bachelor of Computer Science

– Bachelor of Computer Science Advanced (Honours)

– Bachelor of Information Technology

– Bachelor of Information Technology and Systems

– Bachelor of Software Engineering (Honours)

– Or any double degree with one of the above

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต้องได้รับเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนดที่ Monash University

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

monash

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...