มช.เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ “การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ” ให้เรียนฟรี!!

ปัจจุบันสื่อกราฟิกเพื่อการนำเสนอมีหลากหลายรูปแบบ แต่ในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมานี้ อินโฟกราฟิกได้กลายเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ ลักษณะเด่นของสื่ออินโฟกราฟิกที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม สะดุดตา และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี

รวมทั้งความนิยมในการใช้สื่อประเภทอินโฟกราฟิกในการเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อโทรทัศน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดีย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ด้วยเหตุนั้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thai MOOC เพื่อให้ผู้ที่สนใจในทักษะนี้สามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี!!

 

 

การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ:

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงภาพรวมของการออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิก ประเภทของอินโฟกราฟิก กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวังในการออกแบบอินโฟกราฟิก โปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อนำเสนออินโฟกราฟิก

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

– อธิบายความหมายของอินโฟกราฟิกได้

– อธิบายองค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิกได้

– อธิบายประเภทและกระบวนการสร้างอินโฟกราฟิกได้

– อธิบายการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพได้

– สร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อนำเสนอได้

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในของการกราฟิก ต้องการสร้างประเภทอินโฟกราฟิก เพื่อใช้ในการศึกษา การทำงาน หรือเพื่อการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

สิ้นสุดชั้นเรียน:

30 กันยนยน 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...