ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย ‘ไทยศึกษา’ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีทุนการศึกษาเพื่อดึงดูดนักวิจัยรุ่นเยาว์ ให้สมัครทุนการศึกษา  ENITS & ENITAS

โดยทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจเกี่ยวกับไทยศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับภาคการศึกษา 2020/21 รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาสนับสนุนด้านการวิจัยตั้งแต่ 40,000 – 80,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ด้านการวิจัยเกี่ยวกับไทยศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

– จดหมายอ้างอิงจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงการวิจัย

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– บทความวิจัยต้นฉบับเกี่ยวกับไทยศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังอีเมล enitscu@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤษภาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaistudies.chula

อีเมล: enitscu@gmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...