ระดับป.ตรีฟอร์มทีมด่วน! ทุนเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่ประเทศเวียดนาม ถึง 17 พ.ค. นี้!

AFMAM 2020 ครั้งที่ 6 เปิดรับสมัครแล้วตอนนี้! มูลนิธิอาเซียนได้จัดให้มีการประชุม ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนอาเซียนภายใต้ธีม “The Role of ASEAN Youths in Promoting Networking and Cooperation to Build a Clean and Green ASEAN Community through Sustainable Use of Natural Resources and Protection of the Environment”

รายละเอียดการสมัครมีดังนี้

 

 

วันและสถานที่เข้าร่วมโครงการ:

4 – 6 กันยายน 2020 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

 

มูลค่าทุนที่จะได้รับ:

– ค่าเดินทางไป – กลับจากเมืองหลวงของประเทศผู้สมัครไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

– ที่พักและอาหาร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องสมัครกันเป็นทีม โดยหนึ่งทีมนั้นสามารถมีสมาชิกได้ 7 คน โดย 6 คนเป็นนักศึกษาที่มาจากระดับการศึกษาเดียวกัน และอีก 1 คนคืออาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

– ผู้สมัครทุกคนในแต่ละทีมต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน และต้องเป็นสัญชาติเดียวกัน

– ทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลายทั้งเรื่องเพศ สถาบันการศึกษา และสาขาวิชาทางวิชาการจะถือว่าได้เปรียบ

– บุคคลที่มีความพิการสามารถสมัครได้

– นักศึกษาต้องมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป

– มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียน

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

ไม่มีค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ข้อมูลส่วนบุคคล

– รูปถ่ายหน้าเต็ม

– จดหมายรับรองจากแผนก / คณะ / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาสำหรับแต่ละคน (รูปแบบไฟล์ .pdf) โดยต้องมีรูปแบบดังนี้ สำหรับนักศึกษา “name, department, faculty, and the current semester you are at” และสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา “name and current status at the institution”

– ความสำเร็จส่วนบุคคลของผู้สมัครในทีมแต่ละคน โดยเขียนอย่างย่อและกระชับไม่เกิน 5 ความสำเร็จ

– เขียนเรียงความของทีม ภายใต้หัวข้อ “The Role of ASEAN Youths in Promoting Networking and Cooperation to Build a Clean and Green ASEAN Community through Sustainable Use of Natural Resources and Protection of the Environment” (ไม่เกิน 500 คำ)

– วิดีโอที่สร้างสรรค์ราว 1.5 นาที แนะนำตัวสมาชิกแต่ละคน และอาจารย์ที่ปรึกษา โพสต์ลง YouTube และแชร์ลิงก์ขณะทำการสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

17 พฤษภาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

aseanfoundation

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...