เจาะลึกข้อมูลเรียนต่อ : เตรียมความพร้อมสู่ประเทศสวีเดน

สวีเดนเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการศึกษา มีสถาบันถึง 3 แห่งที่ติดร้อยอันดับแรกของโลกในปี 2010 ซึ่งได้รับการจัดอันดับทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโลก

 

 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสวีเดนมีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกหรือการวิจัย ในส่วนนี้รัฐบาลของสวีเดนมีนโยบายมอบทุนการศึกษาประมาณ 80% ให้กับนักศึกษาอยู่เสมอ

 

ทำไมใครๆ ก็อยากมาเรียนต่อที่สวีเดน?:

ที่นี่มีหลักสูตรระดับปริญญาโทกว่า 600 โปรแกรมซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 30,000 คนกำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้

มหาวิทยาลัยของสวีเดนมีแนวทางส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มส่วนบุคคล และการคิดอย่างอิสระ จึงได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผ่อนคลาย พร้อมความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการระหว่างนักศึกษา และอาจารย์

สำหรับนักศึกษา มักได้รับมอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่มเล็กๆ และใช้เวลากับอาจารย์น้อยลง นอกจากนี้ในระดับปริญญาโทหลายหลักสูตรยังเป็นพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อมอบประสบการณ์การทำงานจริงในโลก

 

มหาวิทยาลัย:

สวีเดนมีมหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แห่ง วิทยาลัยรัฐ 20 แห่ง และสถาบันอิสระอีกหลายแห่ง เช่น Stockholm School of Economics รวมถึงมีโรงเรียนเฉพาะหลายแห่งเช่นกัน ได้แก่ สถาบันศิลปะและสถาบันเทคโนโลยี

 

ค่าเล่าเรียน:

ราวปี 2011 มหาวิทยาลัยในสวีเดนเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนจากนักศึกษาต่างชาติประมาณ 80,000 SEK ต่อปี (ประมาณ 255,000 บาท) แล้วแต่หลักสูตร หากเป็นระดับปริญญาโทในสาขาศิลปะอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านี้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสวีเดนได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา ทุนสนับสนุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ในขณะที่นักศึกษาต่างชาติอื่นๆ จะครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียน

 

ระยะเวลาของหลักสูตร:

หนึ่งปีการศึกษาแบบเต็มเวลาในสวีเดนจะเทียบเท่ากับ 60 ชั่วโมงหน่วยกิต สามารถเทียบโอนได้ในเครดิตยุโรป (ECTS) แบ่งออกเป็น 2 ระบบสำหรับปริญญาโทคือ

– Masterexamen : ใช้เวลา 2 ปี และได้รับ 120 ECTS เป็นคุณวุฒิปริญญาที่สามารถได้รับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยเท่านั้น

– Magisterexamen : ใช้เวลาเพียง 1 ปีและได้รับ 60 ECTS สามารถรับปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาได้ทุกแห่ง

ระยะเวลาของหลักสูตรขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น

 

ปีการศึกษา:

ปีการศึกษาในสวีเดนจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ระยะเวลายาวนานประมาณ 20 สัปดาห์

– ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนมกราคม

– ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิเริ่มจากกลางเดือนมกราคมถึงมิถุนายน

 

โอกาสหลังจบการศึกษา:

ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์การทำงานจริง และทักษะการทำงานแบบทีมที่บัณฑิตของสถาบันสวีเดนจำเป็นต้องมี

นักเรียนต่างชาติสามารถอยู่ในสวีเดนหลังจากสำเร็จการศึกษาได้ หากพวกเขาสามารถหางานได้ก่อนหมดวีซ่า โดยเฉพาะในสาขาที่มีการขาดแคลนแรงงาน เช่น วิศวกรรม และการบัญชี

 

ข้อกำหนดในการขอวีซ่า:

นักศึกษานอกสหภาพยุโรป / EEA ส่วนใหญ่ที่วางแผนจะอยู่นานกว่าสามเดือนจะต้องได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก่อนที่จะมาถึงสวีเดน ใบอนุญาตผู้พำนักมีค่าใช้จ่าย 1,000 SEK (ประมาณ 3,000 บาท) และไม่สามารถขอคืนได้

นอกจากนี้นักศึกษาไม่ควรสมัครขอใบอนุญาตจนกว่าพวกเขาจะได้รับการตอบรับเข้าการศึกษาแบบเต็มเวลาและจ่ายเงินสำหรับภาคเรียนแรกเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาที่วางแผนเข้าประเทศระยะเวลาน้อยกว่าสามเดือนต้องใช้วีซ่าเช่นกัน ข้อกำหนดจะเฉพาะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

นักศึกษานอกสหภาพยุโรป / EEA ที่ไม่ใช่ชาวยุโรปอาจอาศัยอยู่ในสวีเดนเป็นเวลานานกว่าสามเดือนได้โดยไม่มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ แต่ต้องลงทะเบียนกับคณะกรรมการการย้ายถิ่นภายในสามเดือนหลังจากเดินทางมาถึงและแสดงหลักฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกันสุขภาพและค่าครองชีพ

 

ประกันสุขภาพ:

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของสวีเดนหากพวกเขาพำนักอยู่ในประเทศสวีเดนนานกว่าหนึ่งปีเพื่อการศึกษา โดยต้องลงทะเบียนที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการดำเนินการ

ส่วนนักศึกษาต่างชาติที่วางแผนจะศึกษาน้อยกว่าหนึ่งปีต้องจัดเตรียมประกันสุขภาพของตนเองมาให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีประกันสุขภาพราคาถูกสำหรับนักศึกษาให้เลือกสรร

 

ข้อควรรู้ :

– นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการใบอนุญาตมีถิ่นพำนักควรวางแผนการพักอาศัยล่วงหน้าให้ดี เนื่องจากกระบวนการอาจใช้เวลานานมาก

– แม้ว่าสวีเดนจะเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป แต่ภายในประเทศก็ยังคงใช้สกุลเงินโครน (SEK) บัตรเครดิตยอดนิยมเช่น Visa, MasterCard และ Eurocard ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

 

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัว วางแผนการล่วงหน้าได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะ :)

 

ที่มา: masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...