ทุนการศึกษาเต็มจำนวน เรียนต่อป.ตรี ประเทศกาตาร์ ปีการศึกษา 2021

Qatar University ได้สนับสนุนทุนที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้ตามความสามารถทางวิชาการและผลการเรียน

และทุนสำหรับปีการศึกษา 2021 นี้คือทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้สมัครใหม่ ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวน รวมทั้งค่าเล่าเรียนหลักสูตร และค่าหนังสือเรียน

– ที่พัก

– ตั๋วเครื่องบินโดยสารไป – กลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

– College of Arts and Sciences

– College of Business & Economics

– College of Education

– College of Engineering

– College of Law

– College of Medicine

– College of Pharmacy

– College of Sharia and Islamic Studies

– College of Health Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย และในสาขาวิชาที่ตนสมัคร

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ และอาศัยอยู่นอกประเทศกาตาร์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่ และดูวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

7 พฤษภาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

qu.edu.qa 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...