ประกวดศิลปกรรม “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” รางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท

ไม่ว่าใครก็อยากจะเห็นเมืองที่ไร้มลพิษ ซึ่งเราสามารถสูดหายใจได้อย่างสดชื่น บริษัท ปตท. จึงได้จัดงานประกวดศิลปกรรม “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” ขึ้นเพื่อค้นหาภาพที่สื่อถึงเมืองไร้มลพิษดังกล่าว

ครั้งนี้ถือเป็นอีกโอกาสใหญ่สำหรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะ ที่จะคว้าเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมทั้งโอกาสในการไปทัศนศึกษากับทางปตท. ด้วย

ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดนั้นสามารถดูได้ทางด้านล่าง

 

 

ประเภทงานประกวด:

ประกวดศิลปกรรม ทั้งประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่น ๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

– เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่เข้า

– เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าประกวดและไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน

 

ระดับการประกวด:

1. ระดับเยาวชน แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่

– กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี

– กลุ่มอายุ 9-13 ปี

กลุ่มอายุ 14-18 ปี

 

2. ระดับประชาชนทั่วไป (อายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป)

 

รางวัลการประกวด:

ระดับเยาวชนกลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี

– รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท

 

ระดับเยาวชนกลุ่มอายุ 9-13 ปี

– รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท

– รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

 

ระดับเยาวชนกลุ่มอายุ 14-18 ปี

– รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

 

ระดับประชาชนทั่วไป

– รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 200,000 บาท

– รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

 

 

ระยะเวลาการส่งผลงาน:

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

 

วิธีการส่งผลงาน:

ส่ง ใบสมัคร พร้อมผลงานด้วยตัวเองได้ที่

– ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

– หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

หรือส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ถึง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โดยผลงานต้องส่งถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

 

วันประกาศผล:

25 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.pttplc.com และสื่อฯ ตามที่ ปตท. กำหนด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

รายละเอียดการประกวดฉบับเต็ม

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. โทร. 0 2537 1388

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 09 7242 9333

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...