ทุนเต็มจำนวนป.โท & ป.เอก ที่ King Abdulaziz University ประเทศซาอุดีอาระเบีย

หากใครสนใจประเพณี และวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกกลาง ก็ต้องสมัครทุนจาก King Abdulaziz University ประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วล่ะ!

โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2021 รายละเอียดเพิ่มเติมของทุนดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศีกษาเต็มจำนวน

– ค่าครองชีพรายเดือน

– ค่าที่พัก

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าทำวิจัย

– ค่าตั๋วเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เช่นสาขาวิชาดังต่อไปนี้

– Arts & Humanities

– Economics and Administration

– Science

– Engineering

– Meteorology, Environment Arid Land Agriculture

– Marine Science

– Environmental Design

– Computing & Information Technology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีสำหรับระดับปริญญาโท และไม่เกิน 35 ปีสำหรับระดับปริญญาเอก

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

– ผู้สมัครต้องมีผลวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนการศึกษากำหนด เช่น TOEFL (PBT) 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (CBT) 173 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (IBT) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5 คะแนนขึ้นไป เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Curriculum vitae

– Statement of purpose

– สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (รับรองโดยสถานทูตซาอุดิอาระเบีย)

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน (รับรองโดยสถานทูตซาอุดิอาระเบีย)

– Recommendation letters

– สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุอย่างน้อยหนึ่งปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

graduatestudies

Dr. Anas Almuhammadi – Vice dean of Graduate Studiesfor International Students, Tel. 00966126952000

 ext. 73278  Fax :00966126951281

E-mail: dgs.scholarships@kau.edu.sa

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...