เตรียมตัวรอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS 63 รอบที่ 3 แบบแอดมิดชั่น

ใกล้ถึงเวลาที่น้องๆ ม.ปลาย รอคอยแล้ว อีกไม่นานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ก็จะเปิดรับนักสมัครศึกษา

ครั้งนี้มาในรูปแบบของการรับตรงร่วมกัน หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าแอดมิดชั่นนั่นเอง ว่าแล้วเราก็รีบไปดูรายละเอียดการรับสมัครกันเพื่อเตรียมตัวรอวันเปิดรับสมัครดีกว่า

 

 

คณะที่เปิดรับ:

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะอักษรศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะรัฐศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

– คณะครุศาสตร์

– คณะนิเทศศาสตร์

– คณะเศรษฐศาสตร์

– คณะนิติศาสตร์

– คณะสหเวชศาสตร์

– คณะจิตวิทยา

– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

– สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

– GPAX 6 เทอม ตามที่กำหนด

 

เกณฑ์การพิจารณา

– มีผลคะแนน GAT/PAT ปี 2563

– มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2563

– สอบสัมภาษณ์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

เลือกสมัครได้สูงสุด 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท

 

กำหนดการ:

– 17 – 27 เมษายน 2563 รับสมัคร

– 8 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

– 13 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์

– 17 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบการสมัครฉบับเต็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...