เทคนิคการจัดการความเครียด : คอร์สเรียนฟรี! ที่เหมาะกับชีวิตคนรุ่นใหม่!!

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่ายิ่งโลกก้าวหน้าและพัฒนาไปมากเพียงใด ดูเหมือนความเครียดและเรื่องน่ากังวลใจจะมีมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

มีรายงานทางสถิติที่พบว่าคนรุ่นใหม่มีอัตราความเครียดเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งนี้สามารถนำไปสู่อาการเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางใจได้ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาวิธีป้องกันตัวเองจากความเครียดที่พร้อมจะจู่โจมได้ทุกเมื่อ วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ มาฝาก

 

 

เทคนิคการจัดการความเครียด (Stress Management Techniques) :

คอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะอธิบายตั้งแต่การทำความรู้จักกับความเครียด การประเมินตนเองเพื่อหาทางตั้งรับได้อย่างถูกต้อง รวมถึงนำเสนอเทคนิคการจัดการความเครียด ได้แก่ เทคนิคการฝึกการหายใจ เทคนิคการฝึกเกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เทคนิคการนวดด้วยตนเอง ฯลฯ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความเครียด และเทคนิคการจัดการความเครียดแบบต่างๆ ได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ และสาระสำคัญของเทคนิคการจัดการความเครียดแบบต่างๆ ได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการความเครียดในแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

– จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตลงทะเบียน:

31 พฤษภาคม 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...