ทุนเต็มจำนวนป.ตรี – ป.เอก สนับสนุนโดยกระทรวงต่างประเทศแห่งประเทศโรมาเนีย

ทุนการศึกษาที่น่าสนใจเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศ โดยเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนผ่านกระทรวงต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2020-2021

ผู้สมัครนั้นต้องเป็นชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ใครสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าระดับปริญญาตรีก็สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ฟรีค่าเล่าเรียน

– ฟรีค่าที่พัก

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน ตั้งแต่ 65 – 85 ยูโร (ราว 2,000 – 3,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยในประเทศโรมาเนีย ในสาขาวิชาดังนี้

– architecture

–  visual arts

– Romanian culture and civilization

– journalism

– political

– administrative sciences

– education sciences

– social and human sciences

– technical studies

– oil and gas

– agricultural sciences

– veterinary medicine

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาทุกเชื้อชาตินอกเหนือจากประเทศในสหภาพยุโรป

– ผู้สมัครขอรับทุนต้องไม่ถือสัญชาติโรมาเนีย

– ผู้สมัครต้องมีเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ามีผลการเรียนดี

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยใดๆ ก็ได้ในประเทศโรมาเนีย ในสาขาวิชาตามที่ทุนกำหนด จากนั้นจึงสามารถส่งเอกสารขอสมัครทุนได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หรืออธิการบดีของมหาวิทยาลัย

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ ที่นี่ และ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

16 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mae.ro

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...