สสก. รับพนักงานราชการ ในจังหวัดเชียงใหม่และระยอง รวม 12 อัตรา

สำหรับคนที่อยากทำงานกับหน่วยราชการ และสนใจในขอบเขตภาคเหนือและภาคตะวันออก โอกาสของคุณมาถึงแล้ว เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรกำลังเปิดรับสมัครพนักงานในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดระยอง

ในครั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดรับจำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 12 อัตราด้วยกัน รีบไปดูรายละเอียดเพื่อเตรียมตัวสมัครสอบได้เลย

 

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)

อัตราเงินเดือน:

13,800 บาท

 

จำนวนที่เปิดรับ:

8 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

จบ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)

อัตราเงินเดือน:

13,800 บาท

 

จำนวนที่เปิดรับ:

1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

จบ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

เจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง)

อัตราเงินเดือน:

13,800 บาท

 

จำนวนที่เปิดรับ:

2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

จบ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ระยอง)

อัตราเงินเดือน:

13,800 บาท

 

จำนวนที่เปิดรับ:

1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

จบ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

วิธีการสมัครสอบ:

– สำหรับตำแหน่งของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

– สำหรับตำแหน่งของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ระยอง สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

วันสิ้นสุดการสมัครสอบ:

1 เมษายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ เชียงใหม่

 ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ระยอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...