ภาษาและวัฒนธรรม : คอร์สเรียนออนไลน์ที่จะทำให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ภาษา” เป็นหนึ่งในสื่อกลางที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน และ “วัฒนธรรม” คือเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุกเชื้อชาติมีเสน่ห์น่าค้นหา

สำหรับใครที่อยากเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างผู้คนแต่ละเชื้อชาติ ไม่ต้องคิดว่าจะไปที่ไหน เพราะโลกยุคใหม่เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต และบทเรียนออนไลน์นี้จะทำให้คุณยิ่งเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

 

 

ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture):

บทเรียนนี้จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้ในบริบทต่างๆ ในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์:

– ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม

– ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม

– ผู้เรียนสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ ได้

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ ได้

 

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน:

ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา:

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...