เตรียมพร้อมกับคอร์สเรียนใหม่จากจุฬาฯ!! | ยาน่ารู้ : การใช้ยาเทคนิคพิเศษ

มาแล้ว! คอร์สเรียนใหม่ประจำเดือนมีนาคมจาก CHULA MOOC แหล่งการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดที่นำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์เจ๋งๆ ให้คุณลงทะเบียนเรียนได้ทุกเดือน

สำหรับครั้งนี้ เรานำคอร์สเรียนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มาฝาก

 

 

ยาน่ารู้ : การใช้ยาเทคนิคพิเศษ

วิชานี้จะอธิบายถึงการใช้ยาเทคนิคพิเศษ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องยา มีความสำคัญต่อบุคคลทุกเพศทุกวัย และเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้เพราะว่า การใช้ยาผู้ที่จะใช้ต้องมีความรู้ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

สำหรับวิชานี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาและคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษอย่างถูกวิธี ยาที่จะกล่าวถึง ได้แก่ ยาที่ใช้สำหรับปาก ตา หู จมูก และทางทวาร หรือไม่ว่าจะเป็นยาที่ใช้สำหรับกลุ่ม เช่น ยาสำหรับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจวิธีการใช้ยาเทคนิคพิเศษอย่างถูกต้อง

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

คุณสมบัติ:

นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

รายละเอียดบทเรียน:

– มีทั้งหมด 12 บทเรียน

– มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

– ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

ระยะเวลาที่เปิดลงทะเบียน:

6 มีนาคม – 30 เมษายน 2020

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด ดูวิธีการลงทะเบียนได้ที่นี่

 

ที่มา: Chula MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...