คอร์สออนไลน์ ‘ดูแลผู้สูงอายุ’ ผ่านแพลตฟอร์ม FutureLearn จาก Deakin University

เพราะสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งพวกท่านแก่ชราลงก็อาจมีเรื่องต้องพะวงและวิตกกังวลหลายอย่าง แต่คนในครอบครัวนั้นจะช่วยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของท่านได้

มาทำความรู้จักวัยชราและการดูแลพวกท่านให้สุขภาพดีขึ้นกับ Deakin University ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ FutureLearn โดยเป็นคอร์สฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้

 

 

รายละเอียดคอร์ส:

“Caring for Older People: a Partnership Model” หลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนดูแลผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจและจัดการความท้าทายเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวและผู้สูงวัยที่บ้าน

 

ระยะเวลาการเรียน:

2 สัปดาห์ ประมาณ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ภาษาที่ใช้ในการสอน:

ภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

– ผู้สูงอายุ

– สมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

– บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

หลักสูตร:

– มุมมองของวัยจากผู้สูงอายุต่อคนในครอบครัว

– หลักการดูแลผู้สูงอายุ และการจัดการให้เป็นระบบ

– ประโยชน์ของการดูแลผู้สูงอายุระหว่างคนในครอบครัวและทีมดูแลสุขภาพ

– กลยุทธ์การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนความต้องการและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ การสร้างความเคารพและความร่วมมือ

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

สมัครเรียนฟรี! (เสียค่าใช้จ่าย 74 ดอลลาร์สหรัฐหากต้องหารเกียรติบัตรหลังจบหลักสูตร)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนทางออนไลน์ได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...