ทุนเต็มจำนวนระดับป.โท และป.เอก ในหลายสาขาวิชาจาก Flinders U. ออสเตรเลีย

Flinders University จากประเทศออสเตรเลียกำลังเปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ! โดยเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย

Australian Government Research Training Program (AGRTP) Scholarship (International) เป็นทุนระดับปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน

– ค่าครองชีพ

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเบี้ยเลี้ยง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท 2 ปี และระดับปริญญาเอก 3 ปี ในสาขาวิชาดังนี้

– Engineering & Technology

– Health & Medical

– People & Society

– Science, Environment, & Natural Resources

– Emerging Research: Defence

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีหัวข้องานวิจัยในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดได้ที่นี่

– ผู้สมัครจะต้องไม่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือสัญชาตินิวซีแลนด์ และไม่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่ประเทศออสเตรเลีย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Research Supervisor

– Publications

– Academic Transcripts

– Research Proposal

– Academic Referees

– Curriculum Vitae

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

7 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

flinders

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...