ทุนเต็มจำนวน Summer School ระดับป.ตรี ที่ York University ประเทศแคนาดา

York University ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้จัดกิจกรรม Summer School ภายใต้ชื่อว่า The multi-institutional, interdisciplinary CREATE Program in Data Analytics and Visualization (DAV)

โดยโครงการนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ และต้องการศึกษาในระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2020 ที่จะถึงนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนที่จะได้รับ:

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 980 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 31,000 บาท)

– ที่พักตลอดโครงการ

– มื้ออาหารตลอดโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– คณิตศาสตร์

– วิศวกรรมศาสตร์

– จิตวิทยา

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

19 – 22 พฤษภาคม 2020

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุกคนที่มีพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือจิตวิทยา และมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

– นักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น หรือมีผลงานทางด้านวิชาการที่ยอดเยี่ยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

– Academic Reference Letter ที่ส่งตรงไปยังโครงการ CREATE DAV ทางอีเมล kapsh@yorku.ca หรือทางไปรษณีย์ Irina Kapsh, CREATE DAV Program, York University, 4700 Keele Street, LAS 2001D, Toronto, Ontario, Canada, M3J 1P3

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

9 มีนาคม 2020

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก:

30 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

createdav

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...