ทุน MIS ทุนระดับป.โท และป.เอก ให้ผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่น ศึกษาต่อที่มาเลเซีย

Malaysian International Scholarship (MIS) ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาเลเซีย เพื่อมอบให้กับนักศึกษาหัวกะทิจากทั่วโลกเพื่อเรียนต่อที่ประเทศมาเลเซีย

โดยนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถ พร้อมประวัติการศึกษาที่ยอดเยี่ยมต่างมีโอกาสได้รับทุนนี้ และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในประเทศมาเลเซียได้ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าครองชีพรายเดือน 1,500 MYR (ราว 10,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Science and Engineering

– Agriculture and Fisheries

– Economics and Islamic Finance

– Information and Communication Technology

– Biotechnology

– Biosecurity and Food Safety

– Infrastructure and Utility

– Environmental Studies

– Health not including nursing, medicine, clinical pharmacy

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุไม่เกิน 40 และ 45 ปี สำหรับปริญญาโท และปริญญาเอกตามลำดับ

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องได้เกียรตินิยมขั้นต่ำอันดับสอง หรือเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.5 ในระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องได้รับเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.5 ในระดับปริญญาโท หรือมีงานวิจัยที่ดีมากในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ขั้นต่ำ 6.5 หรือ TOEFL (Paper-based) ขั้นต่ำ 580, (Computer-based) ขั้นต่ำ 230 หรือ (Internet-based) ขั้นต่ำ 92 คะแนน

– Written proposal ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ อย่างน้อย 1,000 คำ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

biasiswa.moe.gov

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...