ทุนศึกษาต่อป.ตรี & สูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่ KUAS ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาจากทั่วโลกสามารถเตรียมตัวสมัครทุนเรียนต่อที่ Kyoto University of Advanced Science (KUAS) ได้แล้ว! โดยเป็นทุน KUAS-E Scholarship และ Super KUAS-E Scholarship ทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

โดยเป็นหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น mechanical, electrical และ mechatronics technologies เป็นต้น เพื่อเข้าศึกษาต่อในเดือนกันยายน 2021 รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

KUAS-E Scholarship: ยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียม 100%, 50% หรือ 30% ทั้งนี้ในระดับปริญญาเอกมีทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเพียง 100% เท่านั้น

Super KUAS-E Scholarship: ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม 100% พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,200,000 เยน/ปี (ราว 300,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Designs & Production

– Robotics

– Mechatronics

– Computing and Programing

– Instrumentation

– Control

– Materials

– Ionics

– Electromagnetics

– Actuators

– Energy

– Electronic Devices

– Electronic Circuits

– Communication

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Materials

– Energy

– Information

– System

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัครขอทุนการศึกษา

– เรียงความ 300 คำ (ปริญญาตรี) และเรียงความ 400 คำ (ปริญญาโท และปริญญาเอก)

– หลักฐานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

– ใบปริญญาเป็นภาษาอังกฤษ

– Letter of Recommendation

– สำเนาพาสปอร์ต

– หลักฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

– ระดับปริญญาตรี สมัครได้ที่นี่

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี สมัครได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ระดับปริญญาตรี

– Early Entry: 1 ตุลาคม 2020 – 30 ตุลาคม 2020

– Regular Entry: 1 ธันวาคม 2020 – 8 มกราคม 2020

– Final Entry: 8 กุมภาพันธ์ 2021 – 14 มีนาคม 2021

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

– Early Entry: 1 ตุลาคม 2020 – 30 ตุลาคม 2020

– Regular Entry: 18 มกราคม 2021 – 26 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...