ทุนศึกษาต่อป.ตรี ป.โท และป.เอก 2020 หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ KUAS

นักศึกษาจากทั่วโลกสามารถสมัครทุนเรียนต่อที่ Kyoto University of Advanced Science ในปี 2020 ได้แล้ววันนี้! โดยมีทุนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

นอกจากนี้ หลักสูตรที่สอนยังเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในหลากหลายสาขาวิชา ดังนั้นผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่นมาก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

♦ ปริญญาตรี

KUAS-E Scholarship: ช่วยเหลือค่าเล่าเรียน 100%, 50% หรือ 30%

Super KUAS-E Scholarship: ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,200,000 เยน/ปี (ราว 300,000 บาท)

 

♦ ปริญญาโท และปริญญาเอก

KUAS-E Scholarship: ช่วยเหลือค่าเล่าเรียน 100%, 50% หรือ 30% (สำหรับปริญญาโท) และยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% (สำหรับปริญญาเอก)

Super KUAS-E Scholarship: ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,200,000 เยน/ปี (ราว 300,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี

ปริญญาโท, และปริญญาเอก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัครขอทุนการศึกษา

– เรียงความ 300 คำ (ปริญญาตรี) และเรียงความ 400 คำ (ปริญญาโท และปริญญาเอก)

– หลักฐานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

– ใบปริญญาเป็นภาษาอังกฤษ

– Letter of Recommendation

– สำเนาพาสปอร์ต

– หลักฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

– ระดับปริญญาตรี สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

– ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

14 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...