อัพสกิลเพิ่มความอาร์ต!! กับคอร์สออนไลน์ที่จะสอนให้คุณ “ออกแบบ Infographic”

ปัจจุบัน Infographic เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารยอดนิยมที่ใช้กันแพร่หลาย เนื่องจากมันสามารถสื่อสารได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เห็นภาพของสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารได้อย่างชัดเจน และมีเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน

สำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นวัยเรียน วัยทำงาน หรือแม้แต่คนที่อยากเพิ่มทักษะติดอาวุธให้พร้อมออกรบในสมรภูมิการหางานห้ามพลาด! วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ มาแนะนำให้ได้ลงทะเบียนกัน

 

 

การออกแบบ Infographic (Infographic Design):

รายวิชานี้จะเป็นการศึกษา ภาพกับการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบของ Infographic ตัวอย่าง Infographic ที่น่าสนใจ เนื้อหาที่ใช้ในการสร้าง Infographic และเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง รวมถึงการออกแบบ และการฝึกปฏิบัติในการสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลนืและออฟไลน์

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้:

– LO1 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และการนำ Infographic ไปใช้งาน

– LO2 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ Infographic

– LO3 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเตรียมเนื้อหาที่ใช้ในการสร้าง Infographic ได้

– LO4 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการสร้าง Infographic และเตรียมทรัพยากรใช้ในการสร้าง Infographic ได้

– LO5 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์และออฟไลน์ ได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

รูปแบบการเรียนการสอน:

เรียนรู้ด้วยตัวเอง 100%

 

เกณฑ์การวัดผลในรายวิชา:

– การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทําแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย 70%

– การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทํากิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การออกแบบ Infographic|Infographic Design

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดและสมัครเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...