Workshop นักสื่อสารสร้างสรรค์ ‘หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน’ พร้อมทำคลิปสั้น ชิงทุนการศึกษา!

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรง เข้าร่วม Workshop นักสื่อสารสร้างสรรค์ ปี 1 ตอน #หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน

เป็นงาน Workshop ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากจะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความสามารถแล้ว ยังมีโอกาสส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน” ชิงทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม:

เข้าร่วม Workshop: 4 – 6 เมษายน 2563

ผลิตผลงาน: 7 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563

แสดงผลงานและตัดสินรางวัล: 20 มิถุนายน 2563

 

เงื่อนไขการรับสมัคร:

– ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน

– แนบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1GB) แนะนำตัวเองแบบคูลๆ พร้อมเล่าถึงมุมมองต่อประเด็น “หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน” โดยเลือก 1 เรื่องจากหัวข้อดังนี้

1. ความหลากหลายทางเพศ

2. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา

3. รูปร่างหน้าตา ความพิการ ความเจ็บป่วย

4. รสนิยม ความชอบส่วนบุคคล

– ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วม Workshop นักสื่อสารสร้างสรรค์ ในวันที่ 4-6 เมษายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร ได้ครบทุกวัน หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมจะถือเป็นโมฆะ

– ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตนเองในการเดินทางเข้าร่วม Workshop นักสื่อสารสร้างสรรค์

– ผู้สมัครจะต้องเตรียมกล้องดิจิตอล กล้อง DSLR หรือเทียบเท่า และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม Adobe Premiere Pro มาใช้ในการ Workshop

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– เรียนรู้เรื่องการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

– เรียนรู้ทักษะการผลิตสื่อออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการ Pre-production, Production และ Post-Production พร้อมฝึกปฏิบัติจริง กับทีมวิทยากรมืออาชีพ

– ผลิตผลงานคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ “หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน” ชิงทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

 

ค่าใช้จ่าย:

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วิธีการสมัคร:

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 มีนาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

02-218-3935

pc2019.mediafund@gmail.com

Facebook @cyberbullyingandpc

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...