สถานทูตสหรัฐฯ เปิดรับนศ.ฝึกงานปี 3 – 4 หลายตำแหน่ง ทั้งในกทม. และจ.เชียงใหม่

สำหรับนักเรียน นักศึกษาจากประเทศไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ต้องอย่าพลาดกับโอกาสในปี 2020 นี้!

โดยโครงการนี้เป็นโครงการฝึกงานที่มอบประสบการณ์ให้นักศึกษาทุกคน อีกทั้งยังมีตำแหน่งให้เลือกที่หลากหลาย สามารถเลือกฝึกงานได้ทั้งในจ. เชียงใหม่ และจ.กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

ตำแหน่งงานในจ. เชียงใหม่

ตำแหน่งงานในจ. กรุงเทพฯ และจ. นนทบุรี

 

สถานที่ฝึกงาน:

– สถานทูตสหรัฐฯ ในจ. กรุงเทพฯ และที่เกี่ยวข้อง

– สถานกงสุลใหญ่ จ.เชียงใหม่

– หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2020

 

คุณสมบัติ:

– เป็นคนไทย

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 – 4 ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย โดยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาก่อนจบการศึกษา

– เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.80

– มีทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานที่ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

– ใบรับรองผลการเรียน

– จดหมายยืนยันสถานะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

– สำเนาบัตรประชาชนไทย

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และต้องส่งเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf ไปยังอีเมล BangkokHROC@state.gov โดยต้องระบุหัวข้อด้วยชื่อ-สกุล และหมายเลขตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เช่น “Worawan Wimolsakulchai – 01, 02, 03.”

– หากพบปัญหาในการส่งใบสมัคร โปรดติดต่อ Regional Human Resources Office ที่ (02) 205-4570 วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07:00 ถึง 16:00 น. ภายในเวลาราชการ

 

หมดเขตรับสมัคร:

17 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.usembassy.gov

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...