ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ‘Southeast Asia Women’ แสดงพลังผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

Southeast Asia Women คือแพลตฟอร์มที่แสดงให้เห็นถึงทักษะการเป็นผู้นำของผู้หญิงที่โดดเด่นไปทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายต้องการจะสื่อให้หลายฝ่ายเห็นว่าผู้หญิงก็มีทักษะในด้านที่หลากหลายเช่นกัน

นั่นจึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันของเหล่าผู้หญิงที่มีทักษะการเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ที่จะได้แสดงศักยภาพ และเผยความสามารถที่แท้จริงของทุกคนออกมา หากคุณคือผู้หญิงเหล่านั้นก็อย่าพลาดสมัครเข้าร่วมได้เลย!

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นเพศหญิง

– เป็นพลเมืองและอาศัยอยู่ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– สร้างผลงานที่สามารถส่งผลอย่างยิ่งใหญ่ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

– ต้องการสร้างเครือข่ายและสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้แสดงศักยภาพร่วมกัน

– ไม่มีข้อจำกัดด้านอายุ ผู้หญิงทุกคนสามารถสมัครได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://southeastasiawomen.org/

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...