มาแล้ว! กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2563 (รอบทั่วไป) ใครรออยู่เตรียมตัวให้พร้อม!!

ใครที่กำลังรอประกาศกำหนดการสอบ ก.พ. ประจำปี 2563 เวลานั้นมาถึงแล้ว!!

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเรื่องการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 -​ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

1. การรับสมัครแบบ e-Exam

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จำนวน 26,520 ที่นั่งสอบ

กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563

 

2. การรับสมัครแบบ Paper & Pencil

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

– ระดับปริญญาตรี

– ระดับปริญญาโท

 

รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ

 

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 -​ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

หมายเหตุ:

– ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) ได้

– ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL) ได้

– ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...